Trụ sở 02 Ngô Quyền - Đà Nẵng
Trụ sở 97 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng
Làm việc với Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện Hàn Quốc

Chứng chỉ

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!