Trụ sở 02 Ngô Quyền - Đà Nẵng
Trụ sở 97 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng
dddddd

Liên hệ

 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
Địa chỉ 97 Lý Thái Tổ & 02 Ngô Quyền, Đà Nẵng.
Điện thoại :  (0511) 3 833 009
:  (0511) 3 848 376
Fax :  (0511) 3820868 - 3910064
Email quatest2@quatest2.com.vn
Website quatest2.com.vn
Hotline 0905163274

Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
Giám đốc : Đoàn Văn Bắc             
Điện thoại :  0511 2461888
Email : Doanvanbac1958@gmail.com
Phó Giám đốc :  Nguyễn Phú Quốc
Điện thoại :  0511 6554079
Email :  Quocnp1008@gmail.com
Phó Giám đốc :  Tạ Ngọc Tú
Điện thoại :  05113 833011
Email  ngoctu475@yahoo.com

Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi
Địa chỉ : 43 Phan Chu Trinh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : (055) 3 713 231
Fax : (055) 3 713 231
  • Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại 97 Lý Thái Tổ (ngã ba Đường Phan Thanh và Lý Thái Tổ), Thành phố Đà nẵng
Điện thoại : (0511) 3 833 009
Fax : (0511) 3 820 868
Người liên hệ :  Tạ Thị Thanh Nga
  • Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại 02 Ngô Quyền, Thành phố Đà nẵng
Điện thoại : (0511) 3 848 376
Fax : (0511) 3 910 064
Người liên hệ : Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
  • Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại Văn phòng Đại diện – Quảng Ngãi
Điện thoại : (055) 3 713 231
Fax : (055) 3 713 231
Người liên hệ : Trần Thị Thanh Thanh

Phòng đo lường thử nghiệm Điện-Điện tử-Nhiệt (Phòng kỹ thuật 1)
Số hiệu công nhận thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 : VILAS 024
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 831 824
Fax : (0511) 3 91006
Người liên hệ : Hồ Văn Thêm
: 0914020148

Phòng đo lường thử nghiệm Hóa vi sinh (Phòng kỹ thuật 2)
Số hiệu công nhận thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 : VILAS 023
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 848 338
Fax : (0511) 3 910 064
Người liên hệ : Nguyễn Ngọc Trâm
: 0984928047

Phòng Đo lường Cơ lý (Phòng kỹ thuật 3)
Số hiệu công nhận thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 : VILAS 157
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 831 049
Fax : (0511) 3 910 064
Người liên hệ : Bùi Chiến Thắng
: 0914000132

Phòng thử nghiệm Cơ lý, Vật liệu xây dựng (Phòng kỹ thuật 4)
Số hiệu công nhận thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 : VILAS 155
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 921 924
Fax : (0511) 3 910 064
Người liên hệ : Phạm Hồng Sơn
: 0905115284

Phòng thử nghiệm Dầu khí & Hóa vật liệu (Phòng kỹ thuật 5)
Số hiệu công nhận thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 : VILAS 023
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 468 589
Fax : (0511) 3 91 00 64
Người liên hệ : Nguyễn Hữu Trung
: 0905116996
FFDAFDSAFDFD
Phòng Dịch vụ Kỹ thuật thiết bị (Phòng kỹ thuật 6)
Số hiệu công nhận thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 : VILAS 497
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 923 238
Fax : (0511) 3 91 00 64
Người liên hệ : Tạ Ngọc Tú
: 0913459475

Phòng thử nghiệm Điện - Điện tử - Nhiệt (Phòng kỹ thuật 7)
Số hiệu công nhận thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 : VILAS 024
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 606367
Fax : (0511) 3 91 00 64
Người liên hệ : Phan Quang Cảnh
: 0982596793

Phòng thử nghiệm Hóa - Lý (Phòng kỹ thuật 8)
Số hiệu công nhận thí nghiệm theo ISO/IEC 17025 : VILAS 023
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 6278889
Fax : (0511) 3 91 00 64
Người liên hệ : Huỳnh Thị Quốc Ấn

Phòng Tư vấn và Xúc tiến Chất lượng
Chứng chỉ chứng nhận hệ thống QLCL theo ISO 9001-2000 
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền, Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 468 139
: (0511) 3 833 010
Fax : (0511) 3 91 00 64
Người liên hệ : Lê Văn Đức
: 0913483941

Phòng Nghiệp vụ 1
Địa chỉ :  97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại :  (0511) 3 82 11 13; 2681469;      Email: nv1.quatest2@gmail.com
Fax :  (0511) 3 82 08 68
Người liên hệ Đỗ Hoàng Mẫn
:  0914060055

Phòng Nghiệp vụ 2
Địa chỉ :  97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại :  (0511) 2681469;      Email: nv2.quatest2@gmail.com
Fax :  (0511) 3 82 08 68
Người liên hệ Ngô Thị Như Loan
:  0914026256

Phòng Phát triển Dịch vụ
Địa chỉ : 97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 262 1068
Fax : (0511) 3 91 00 64
Người liên hệ Lê Thị Thanh Minh
: 0905163274

Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Địa chỉ : 97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 830 586
Fax : (0511) 3 820 868
Người liên hệ : Phạm Thị Bích Vân
: 0905 357 704

Phòng Hành chính - Tổ chức:
Địa chỉ : 02 Ngô Quyền , TP. Đà Nẵng
Số điện thoại : (0511) 3 848 376   
Fax :(0511) 3 91 00 64
Người liên hệ : Đoàn Văn Côi
: 0914152779

Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại 97 Lý Thái Tổ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3 833 009
Fax : (0511) 3 820 868
Người liên hệ : Tạ Thị Thanh Nga

Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại 02 Ngô Quyền, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3 848 376
Fax : (0511) 3 910 064
Người liên hệ : Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Bộ phận giao nhận mẫu và trả kết quả tại Văn phòng đại diện - Quảng Ngãi
Điện thoại : (055) 3 713 231
Fax : (055)  3 713 231
Người liên hệ : Trần Thị Thanh Thanh
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua form dưới đây
Họ và tên:
(*)
Địa chỉ:
Điên thoại:
E-mail:
(*)
Chủ đề:
(*)
Nội dung :
(*)
   

Chứng chỉ

Video

Website tiếng anh đang được xây dựng!!!